Næringsbygg

Vi er en totalentreprenør innenfor alle fagfelt, først og fremst en kompetansepartner som ønsker å komme så tidlig som mulig inn i prosjektenes byggeprosess. Vi løser byggesaken for deg.

Næringsbygg AS har i løpet av sine 14 år hatt en rekke interessante prosjekter. Først og fremst er vi en totalentreprenør som oppfører nye og rehabiliterer gamle næringsbygg. Men også mer enn det! Vi bygger også boliger, og utfører betong og fasadearbeid. I tillegg er vi en av de største i Trondheim på bygging av bilanlegg.

Vi arbeider målrettet for å utvikle oss i takt med omgivelsene – både når det gjelder utstyr, informasjon, produksjonsmetoder og offentlige krav. Ved å ha nærhet til, og kunnskap om, markedet er det lettere å oppnå den beste løsningen i prosjektet. Det er kundens behov som gir oss oppdrag, og vi har ord på oss for å være både løsningsorientert og fleksible. Det er sluttresultatet som avgjør og kunden som bestemmer om prosjektet er vellykket.

Vår årsomsetning er forventet å ligge på ca 200 millioner. Hos Næringsbygg AS finner du en oversiktlig og fleksibel administrasjon som skaper tillitsfulle relasjoner. I alt har firmaet 65 medarbeidere med høy kompetanse, solid erfaring og fartstid fra entreprenørvirksomhet.

Vi er opptatt av at samarbeid med kunde så vel som underentreprenører og leverandører fungerer optimalt. Vi har vist oss kompetente til å lede store prosjekter fram til vellykkede resultater. Høy kompetanse i alle ledd i Næringsbygg AS sikrer et godt resultat, og gode referanser er vår beste garanti.

Vi legger stor vekt på kvalitetsstyring og at alle prosesser utføres i samarbeid mellom alle berørte parter. Vi har sentral godkjenning innenfor de fleste områder, og det som skal til for å gi byggherren et vellykket resultat. Vår tid, våre ressurser og vår satsing fordeler seg med 30% på boligbygging, 70% på bygging av næringsbygg 70% 30%.

70-30

Som illustrasjonen over viser er vår strategi å benytte 70% av vår tid og våre ressurser på bygg innen næring og resterende 30% på bygg av bolig.

 

naringsbygg