Quartett Eiendom

En innovativ aktør i Midt-Norge som utvikler bolig-, nærings- og fritidseiendommer.

QUARTETT EIENDOM ble etablert i 2008 og utgjør i dag 5 årsverk. Selskapet med underliggende datterselskap har siden etableringen, utviklet, solgt og overlevert en rekke boliger og fritidshus i Trøndelag og på Nordmøre.

Fremtidig satsingsområde vil være kjøp og utvikling av eiendommer i Trondheimsregionen og randkommunene, samt utbygging av fritidsboliger i Oppdal.

SALG skjer fortrinnsvis ved bruk av megler som får en grundig gjennomgang av prosjektet og et gjennomarbeidet grunnlagsmateriale for å kunne utarbeide et godt salgsverktøy – i samarbeid med ansvarlig prosjektleder i Quartett Eiendom AS.

SUKSESSFAKTORENE for å kunne gjennomføre et godt prosjekt ligger i selskapets systemer og kontrollrutiner. Et hvert prosjekt følges gjennom hele prosessen av sin prosjektleder og prosjektkoordinator som har kontakten med alle leverandører og kunder i gjennomføringsfasen.

Vi legger stor vekt på kvaliteten på leveranser til våre prosjekter. Våre boliger leveres bl.a. med Mobalpa kjøkken og baderom fra Trønderkjøkken AS.

Les mer om Quartett Eindom AS her.

 

quartett-logo