Vi bygger fremtiden

NB Gruppens virkeområde er boligutvikling og entreprenørvirksomhet innenfor både bolig- og næringsutbygging.

Vi bygger fremtiden. Intensjonen med å samle både eiendomsutvikling og entreprenør under samme organisasjon, er at dette skal gi en optimal kommunikasjon mellom eiendomsutvikler og entreprenør, noe som igjen skal sikre god kontroll og redusere eventuelle feil i byggeprosessen.

logo-white

Lokalt entreprenørskap

Gjennom våre medarbeidere har vi lang erfaring, og fartstid i entreprenørbransjen. Vi legger stor vekt på kvalitetsstyring og at alle prosesser utføres i samarbeid mellom alle berørte parter. Vi har sentral godkjenning innenfor de fleste områder, og det som skal til for å gi byggherren et vellykket resultat.

Kunden bestemmer om våre prosjekter er vellykket

Vårt mål er at våre kunder skal ha en god kundeopplevelse fra kjøp til overtakelse av det ferdige produkt. Vi arbeider målrettet for å utvikle oss i takt med omgivelsene – både når det gjelder utstyr, informasjon, produksjonsmetoder og offentlige krav. Ved å ha nærhet til, og kunnskap om, markedet er det lettere å oppnå den beste løsningen i prosjektet. Det er kundens behov som gir oss oppdrag, og vi har ord på oss for å være både løsningsorientert og fleksible.

Det er sluttresultatet som avgjør og kunden som bestemmer om prosjektet er vellykket.